Dzielnice Katowic

Dzielnice Katowic zgrupowane zostały według ich lokalizacji. W ramach przestrzeni miejskiej Katowic wyróżnia się pięć głównych grup dzielnic:

 • śródmiejskie,
 • północne,
 • zachodnie,
 • wschodnie,
 • południowe.
katowice dzielnice mapa
źródło: UM Katowice

Dzielnice Katowic – Zespół Dzielnic Śródmiejskich

 1. Śródmieście – To serce Katowic i Metropolii Górnośląskiej, zaliczane do najmłodszych dużych ośrodków miejskich w Europie Środkowej. Śródmieście, obejmujące ok. 3,8 km², doświadczyło spadku liczby mieszkańców z 45,2 tys. w 1997 r. do 39,8 tys. w 2003 r., co przełożyło się na obniżenie gęstości zaludnienia. Dzielnica jest centrum usług komercyjnych i publicznych o znaczeniu metropolitalnym, z bogatą ofertą zabytkowych i nowoczesnych budynków. Charakteryzuje ją układ urbanistyczny zorganizowany wokół osi północ-południe i wschód-zachód.
 2. Osiedle Paderewskiego – Muchowiec – Zajmujące 7,4 km², stanowi 4% powierzchni Katowic. Populacja osiedla zmniejszyła się z 13,5 tys. w 1997 r. do 12,2 tys. w 2003 r. Dzielnica łączy funkcje mieszkaniowe, handlowo-usługowe i rekreacyjne, wykorzystując przestrzeń wokół Centrum Handlowego 3 Stawy i Katowickiego Parku Leśnego.
 3. Koszutka – Zlokalizowana na północ od Drogowej Trasy Średnicowej, dzielnica o powierzchni 1,4 km² doświadczyła spadku populacji z 13,6 tys. w 1997 r. do 12,6 tys. w 2003 r. Koszutka jest rozpoznawana jako mieszkaniowa z elementami usługowymi, stanowiąc przedłużenie centrum miasta.
 4. Bogucice – Dzielnica na północy Katowic, między innymi dzielnicami, liczyła 17,4 tys. mieszkańców w 2003 r., notując spadek populacji. Po zamknięciu KWK Katowice, Bogucice zyskały głównie na funkcji mieszkaniowej.

 

Dzielnice Katowic – Zespół Dzielnic Północnych

 1. Załęże – Jedna z najstarszych dzielnic Katowic, z historią rozwoju przemysłowego, obejmuje 3,4 km². Populacja spadła z 13,2 tys. w 1997 r. do 12 tys. w 2003 r. Załęże oferuje mieszankę historycznej zabudowy i obszarów przemysłowych.
 2. Osiedle Witosa – Z 3,4 km² powierzchni i populacją zmniejszającą się z 14,2 tys. w 1997 r. do 13,1 tys. w 2003 r., dzielnica graniczy z Chorzowem i oferuje mieszkania w połączeniu z terenami przemysłowymi i usługowymi.
 3. Osiedle Tysiąclecia – Dzielnica graniczy z Chorzowem i zajmuje 1,9 km², z populacją 24,2 tys. w 2003 r. Charakteryzuje się wysokimi blokami mieszkalnymi i bogatą ofertą usług.
 4. Dąb – Położony w pobliżu WPKiW, Dąb zajmuje 1,9 km² i liczy 8,2 tys. mieszkańców w 2003 r., prezentując zabudowę mieszkaniową o wysokiej intensywności.
 5. Wełnowiec – Józefowiec – Dzielnica o powierzchni 3,1 km², granicząca z WPKiW, liczyła 16,5 tys. mieszkańców w 2003 r. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa z pełnym zakresem usług.

 

Dzielnice Katowic – Zespół Dzielnic Zachodnich

 1. Załęska Hałda – Brynów – Obszar 6,5 km² z populacją 16,8 tys. w 2003 r. oferuje mieszankę zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej, z ważną rolą kopalni „Wujek”.
 2. Brynów – Osiedle Zgrzebnioka – Dzielnica o powierzchni 4,1 km² z 7,2 tys. mieszkańców w 2003 r., charakteryzuje się głównie jednorodzinną zabudową mieszkalną i rozwijającymi się nowymi funkcjami usługowymi.
 3. Ligota – Panewniki – Obejmująca 12,6 km², z 33 tys. mieszkańców w 2003 r., łączy funkcje mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe i edukacyjne, z ważnym miejscem dla kultury religijnej.

 

Dzielnice Katowic – Zespół Dzielnic Wschodnich

 1. Zawodzie – Dzielnica o powierzchni 4 km² i populacji 13,5 tys. w 2003 r., oferuje mieszankę funkcji mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych, z kluczowym węzłem komunikacyjnym.
 2. Dąbrówka Mała – Teren o charakterze przemysłowym, zajmujący 3,7 km² z 5,5 tys. mieszkańców w 2003 r., graniczy z kilkoma miastami i dzielnicami, pełniąc funkcje uzupełniające.
 3. Szopienice – Burowiec – Z 8,5 km² powierzchni i 17,9 tys. mieszkańców w 2003 r., dzielnica łączy tradycje przemysłowe z funkcjami mieszkalnymi.
 4. Janów – Nikiszowiec – Atrakcyjna dzielnica o powierzchni 8,6 km² i 11,8 tys. mieszkańców w 2003 r., znana z unikalnej zabudowy i funkcji rekreacyjnych.
 5. Giszowiec – Unikatowa dzielnica o powierzchni 12 km² i 18,6 tys. mieszkańców w 2003 r., granicząca z lasami, łącząca funkcje mieszkaniowe i rekreacyjne.

Dzielnice Katowic – Zespół Dzielnic Południowych

 1. Murcki – Z 41,5 km² powierzchni i 6 tys. mieszkańców w 2003 r., dzielnica oferuje mieszankę funkcji mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjnych, otoczona lasami.
 2. Piotrowice – Ochojec – Kompleks o powierzchni 12,1 km² i 25,7 tys. mieszkańców w 2003 r., łączy funkcje edukacyjne, rekreacyjne i przemysłowe.
 3. Zarzecze – Mała dzielnica o powierzchni 5,1 km² i 1,6 tys. mieszkańców, utrzymana w wiejskim charakterze, z dominującymi funkcjami rolniczymi i mieszkalnymi. Dzielnica najintensywniej rozwijająca się od roku 2010 pod kątem zaludnienia.
 4. Kostuchna – Dzielnica podmiejska o powierzchni 8,6 km² i 7,8 tys. mieszkańców w 2003 r., z przewagą funkcji mieszkalnych i przemysłowych.
 5. Podlesie – Najbardziej południowo-wschodnia dzielnica, o powierzchni 8,3 km² i 4,8 tys. mieszkańców w 2003 r., prezentuje funkcje mieszkaniowe z terenami zielonymi. Podlesie uznawane jest za najbardziej prestiżową część miasta. Dzielnica najintensywniej rozwijająca się od roku 2010, podobnie jak Zarzecze.