Historia Katowic

Początki historii Katowic

Historia Katowic sięga  przełomu XIII i XIV wieku, kiedy to na terenie obecnych Katowic powstały wsie takie jak Bogucice, Ligota, Szopienice, Podlesie, a także dzielnica Dąb, wspomniana po raz pierwszy w 1299 roku w dokumencie księcia bytomskiego Kazimierza II. Od 1327 roku region ten znalazł się pod panowaniem Czech, a w 1468 roku pojawia się pierwsza wzmianka o Podlesiu, obecnie jednej z południowych dzielnic Katowic. Pierwsze zapiski o wsi Katowice (Katowicze) pochodzą z 1598 roku, gdzie znaleźć można informację, że za założyciela osady ulokowanej na prawym brzegu rzeki Rawy uważa się Andrzeja Boguckiego.

Katowice w okresie od XV do XX wieku

historia katowic szyb kopalni węgla kamiennegoDo połowy XVIII wieku Katowice rozwijały się jako wieś zagrodnicza, a odkrycie bogatych złóż węgla kamiennego przyczyniło się do zmiany charakteru osady. W 1742 roku, wraz z całym Górnym Śląskiem, Katowice przeszły pod panowanie Prus. Druga połowa XVIII wieku przyniosła napływ niemieckich rzemieślników i kupców, a w 1733 roku w Bogucicach osiedlili się pierwsi Żydzi.

XIX wiek to czas dynamicznej industrializacji. Powstawały huty, zakłady przemysłowe, kopalnie, rzemieślnicze warsztaty i młyny. Rozwój górnictwa i hutnictwa żelaza spowodował budowę licznych osiedli robotniczych. W 1847 roku do Katowic dotarła kolej, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu ludności. W drugiej połowie XIX wieku osiedlali się tu Niemcy, Morawianie i Żydzi.

Od 1857 roku w Katowicach działała duża parafia ewangelicka, a w 1860 roku konsekrowano katolicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego. W 1862 roku poświęcono pierwszą synagogę, a w 1866 roku powstała samodzielna gmina żydowska. Dzięki protestantom i Żydom, Katowice szybko stały się ważnym ośrodkiem przemysłowo-handlowym, uzyskując prawa miejskie w 1865 roku. Pierwsze wybory miejskie odbyły się rok później.

Losy Katowic w okresie wojennym

I wojna światowa była dla Katowic okresem rozwoju, głównie ze względu na koniunkturę w hutnictwie żelaza. Po wojnie, w latach 1919–1921, wybuchły trzy powstania śląskie, będące odpowiedzią na niemieckie represje i terror wobec Polaków. W 1922 roku, po podpisaniu konwencji genewskiej, Katowice zostały włączone do Polski, stając się stolicą województwa śląskiego.

W okresie międzywojennym liczba mieszkańców Katowic podwoiła się. Miasto rozwijało się jako ośrodek przemysłowy, naukowy, kulturalny i religijny. W 1929 roku powołano Muzeum Śląskie, a w 1925 roku utworzono diecezję śląską.

W 1939 roku, po zajęciu przez Niemcy, Katowice zostały wcielone do III Rzeszy. Armia Czerwona zajęła Katowice 27 stycznia 1945 roku. W trakcie tych działań doszło do splądrowania i zniszczenia sporej części budynków mieszkalnych w okolicy katowickiego rynku. Ponadto, spora liczba mieszkańców miasta została deportowana do kopalń w Workucie i Donbasie, łagrów znajdujących się na terenie Związku Sowieckiego.

Historia Katowic za czasów PRL, czyli okres powojenny

historia katowic - osiedle nikiszowiecZakończenie konfliktów zbrojnych nie zahamowało ewolucji Katowic. W 1953 roku nazwę miasta zmieniono na Stalinogród, ale w 1956 roku przywrócono historyczną nazwę Katowice.

Tuż po zakończeniu wojny, region rozciągający się od Dąbrowy Górniczej aż do Gliwic, znany jako „niecka przemysłowa”, był miejscem o największym zagęszczeniu produkcji przemysłowej – znajdowały się tu liczne kopalnie i huty stali, a władze komunistyczne kontynuowały rozbudowę tego obszaru, co skutkowało rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą.

Sytuację tę dodatkowo komplikowały kolejne fale emigracji do Niemiec, pogłębiając problem braku pracowników. Wraz z napływem pracowników do wielkich zakładów produkcyjnych, rozwijały się wielkie osiedla mieszkaniowe Katowic oraz cała niezbędna infrastruktura.

Katowice dziś

historia miasta katowice dworzec pkp

Katowice stały się ważnym centrum życia społecznego i gospodarczego na Górnym Śląsku. Miasto kontynuuje swoją bogatą historię także w czasach współczesnych. W ciągu ostatniej dekady Katowice przeszły ogromną transformację, a zmiany wciąż postępują. Miasto to żywa galeria swojej bogatej historii, teraz prezentowanej w nowym świetle. Jaskrawym przykładem jest Muzeum Śląskie, zlokalizowane na obszarze dawnej kopalni „Katowice”. Również katowickie kamienice, które odzyskują swój dawny blask, stają się charakterystycznym elementem centrum miasta. Katowice oferują szeroki wachlarz atrakcji: od muzeów, przez imponującą architekturę, po zaskakujące obszary zieleni. Jest to miejsce, gdzie każdy odnajdzie coś dla siebie. Co istotne, zamiast przeludnienia turystycznego, miasto oferuje mnóstwo możliwości. Wszystkie te aspekty czynią Katowice idealnym miejscem nie tylko do zwiedzania, ale również do życia.

 


Bibliografia:
Katowice 1865–1945. Zarys rozwoju miasta, red. J. Szaflarski, Katowice – 1978
Dzieje Katowic (1299–1945), red. J. Starnawska, Katowice – 1990