Budżet Obywatelski w Katowicach: Formalna Weryfikacja Ujawniona

analiza procesu finansowania partycypacyjnego

Formalna weryfikacja 11. Budżetu Obywatelskiego w Katowicach ujawnia 303 udane propozycje, obiecujące społeczny wpływ i rozwój. Mieszkańcy są chwaleni za innowacyjne pomysły i współpracę. Dokładne badanie zapewnia, że najlepsze projekty idą naprzód, wzmacniając głosy społeczności i uczestnictwo obywatelskie. Istnieje proces odwoławczy dla propozycji, które nie przeszły weryfikacji, dając apelantom możliwość uzasadnienia i połączenia zgłoszeń. Nadchodzą okresy weryfikacji merytorycznej i głosowania, zachęcając aktywny udział społeczności w pozytywnym kształtowaniu przyszłości Katowic. Szczegóły dotyczące lokalizacji, metod i więcej czekają na zainteresowanych w kompletnym procesie.

Informacje ogólne

Jedenasta edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach jest obecnie w trakcie, a 240 mieszkańców złożyło swoje propozycje do rozważenia w tym roku. W tej edycji zgłoszono łącznie 313 propozycji, z czego znaczący wzrost to 125 projektów przedstawionych w ostatnim dniu, co stanowi niemal 40% wszystkich zgłoszeń.

Aby pomieścić zwiększoną aktywność, Punkt Konsultacyjny przedłużył godziny pracy do godziny 19:00 w dniu 8 kwietnia. Różnorodność zgłoszonych propozycji odzwierciedla aktywne zaangażowanie społeczności w kształtowanie przyszłości miasta. Entuzjazm mieszkańców w przedstawianiu swoich pomysłów podkreśla znaczenie udziału obywateli w lokalnym zarządzaniu i procesach podejmowania decyzji.

Metody i lokalizacje składania dokumentów

Odzwierciedlając zróżnicowany zakres zaangażowania widoczny w XI edycji Budżetu Obywatelskiego Katowic, metody składania propozycji i lokalizacje prezentują zróżnicowane podejście mieszkańców do proponowania swoich pomysłów do rozważenia. Około 56% propozycji zostało wygenerowanych za pomocą generatora propozycji, a 37% zostało złożonych osobiście lub przez pełnomocników.

Tylko 2 propozycje zostały przekierowane przez platformę ePUAP, podczas gdy 19 dotarło drogą mailową. Warto zauważyć, że Ligota-Panewniki miała największą liczbę zgłoszonych lokalnych zadań – 22, a tuż za nią znalazły się 20 z Centrum oraz 17 z Murck.

Szacowany łączny koszt wszystkich projektów wynosi prawie 59 milionów złotych, podkreślając znaczenie zgłoszeń w kształtowaniu przyszłości miasta.

Wyniki weryfikacji formalnej

Po zakończeniu formalnego procesu weryfikacji XI edycji Budżetu Obywatelskiego Katowic, wyniki ujawniły, że łącznie 303 propozycje pomyślnie przeszły ocenę. Te pozytywne weryfikacje oznaczają silny potencjał wpływu społecznego i rozwoju.

Staranne badanie zgłoszeń zapewnia, że tylko najbardziej obiecujące i korzystne projekty idą do przodu, co odzwierciedla zaangażowanie w poprawę infrastruktury i usług miasta. Poświęcenie, jakie wykazali mieszkańcy, tworząc te propozycje, jest godne uznania i podkreśla ich autentyczne zainteresowanie przyczynianiem się do poprawy sytuacji w Katowicach.

Pomyślne zaakceptowanie tych projektów podkreśla ducha współpracy i innowacyjne pomysły obecne w społeczności, co stanowi fundament dla transformacyjnej i wpływowej inicjatywy Budżetu Obywatelskiego.

  • Wzmacnianie Głosów Społeczności
  • Wspieranie Udziału Obywatelskiego
  • Budowanie Jasniejszej Przyszłości

Szczegóły procesu odwoławczego

Istotnym aspektem trwającego procesu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach jest szczegółowa procedura określająca proces odwoławczy dla wnioskodawców, których propozycje nie przeszły formalnej weryfikacji. Aby złożyć odwołanie, wnioskodawcy muszą podać swoje imię, numer identyfikacyjny zadania, tytuł zadania oraz uzasadnienie odwołania. Do odwołania można dołączyć również dodatkowe dokumenty wspierające apel, zapewniając kompleksową analizę sprawy.

Odwołanie można złożyć osobiście, elektronicznie za pośrednictwem ePUAP lub drogą mailową, z ograniczeniem, że całkowity rozmiar załączników nie powinien przekraczać 10 MB. Ponadto do 1 lipca wnioskodawcy mają możliwość połączenia swoich złożonych propozycji za wzajemną zgodą, zwiększając tym samym elastyczność w procesie.

Następne kroki

Przechodząc do przodu, merytoryczna weryfikacja propozycji w Budżecie Obywatelskim Katowic będzie trwać do 19 sierpnia, a następnie nastąpi okres głosowania od 10 września do 23 września 2024 roku.

W miarę postępu procesu, zachęca się społeczność do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia przyszłości Katowic. Aby pozostać zaangażowanym i poinformowanym, mieszkańcy mogą:

  • Uczestniczyć w publicznych forum, aby dyskutować nad propozycjami i wyrażać swoje opinie.
  • Współpracować z sąsiadami, aby wesprzeć ważne projekty.
  • Eksplorować innowacyjne sposoby poprawy dobrostanu i rozwoju społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *